Kunder

”Att köpa beslutsstöd som tjänst är framtiden enligt mig. Vi slipper att ansvara för serverdrift och uppbyggnad av egen beslutsstödslösning utan ansluter endast vårt data. Sedan tror jag att RE(a)ACT-tjänstens Power BI-rapportpaket med dess interaktivitet och visualiseringar framförallt kommer förbättra och förenkla våra rapporteringsprocesser och ge ett bättre stöd till våra beslutsfattare.”


- Stefan Norell, CFO, AxFast