MOLNTJÄNST FÖR FASTIGHETSBOLAG

kONTAKTA OSS Mer om oss

4 olika moduler

Vi erbjuder fyra olika moduler med ett tillhörande rapportpaket för att skapa ett bättre stöd för besluts- och analysprocesser för organisationer inom fastighetsbranschen. Moduler väljs efter de behov och önskemål organisationen har.

Spetskompetens fastighetsbranschen

Vi har under 20 år genom att nyttja teknologier för integration, datalagring och databearbetning samt analysverktyg förbättrat fastighetsbolagens besluts-processer. Idag arbetar vi med Microsoft Azures tjänster och Power BI.

levereras som en saas-lösning

En smidig lösning då ni direkt efter anslutning av er data kan ta del av era rapporter. Det möjliggör att tid från era medarbetare frigörs samt en låg TCO då er IT-avdelning inte behöver förvalta lösningen.

Speciellt paketerad för fastighetsbolag

RE(a)ACT är en paketerad BI-tjänst skapad av Business Vision som är speciellt utformad för fastighetsbolag. Med vår unika kompetens om vilka utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen skapade vi RE(a)ACT - fyra unika moduler med ett tillhörande rapportpaket med målet att skapa ett modernt beslutsstöd för de viktigaste besluts- och analysprocesser. Det finns möjlighet att köpa en eller flera moduler beroende på vad som passar verksamhetens behov och önskemål. Resultatet blir att ni för det aktuella området får ett beslutsstöd som kan bidra till ett mer proaktivt beslutsfattande inom organisationen.

Vi levererar modulerna som en SaaS-lösning, vilket innebär att ni endast behöver ansluta er data till RE(a)ACT anslutningspunkter. RE(a)ACTs användare ser tjänsten som smidig, enkel och de uppskattar att uppdateringar sker löpande för att modulerna alltid ska vara aktuella. Vinsten med att köpa beslutsstöd som tjänst är att ni redan från start vet exakt vad som kommer att levereras, till vilken kostnad samt hur tjänsten möter era behov. Andra viktiga fördelar är att tid från era medarbetare frigörs samt en låg TCO då er IT-avdelning inte behöver förvalta lösningen.

Fyra unika moduler

1

Hyresläge & kontraktsuppföljning

· Momentan hyreslägesanalys
· Nettouthyrning (nytecknat, avflyttade)
· Kontraksrapporter
· Omförhandlingasbara kontrakt och förfallostruktur

2

Driftnetto-
uppföljning

· Benchmarking inom beståndet
· Trendanalys
· Avvikelse mot budget och prognos
· Kontoanalyser

3

Felanmälan

· Nya insikter på era felanmälningar och övriga ärenden
· Riskklassificiering av era ärenden med maskininläring
· Analys av ärenden som ej påbörjats i tid
· Analys av ärenden som ej avslutats i tid

4

Energiförbrukning

· Uppföljning av faktisk och korrigerad förbrukning
· Analys av avvikelser mot tidigare år
· Trendanalys - rullande 12 månaders förbrukning
· Analyser av värme, el, kyla samt VA

Exempel på modulerna

Felanmälan

Diftnettouppföljning

RE(a)ACT hyresläge

Nyfiken på våra priser?

Ni hittar en prislista över de olika modulerna genom att klicka på knappen nedan.

PRISLISTA