MOLNTJÄNST FÖR FASTIGHETSBOLAG

RE(a)ACT

RE(a)ACT är en avancerad tjänst speciellt utformad för fastighetsbolag. Med vår unika kompetens om de utmaningar och behov som finns i fastighetsbranschen har vi valt att skapa ett flertal tjänster inom Re(a)ACT portföljen för att stödja de viktigaste besluts- och analysprocesserna för ett fastighetsbolag. Varje modul är unik och levereras som en SaaS-lösning.

Hyresläge &

kontraktsuppföljning


En analystjänst vars interaktiva och visuella användargränssnitt är Power BI via er Office 365-portal alternativt via RE(a)ACT egen portal.


 • Momentan hyreslägesanalys
 • Nettouthyrning (nytecknat, avflyttade)
 • Kontraktsrapporter
 • Omförhandlingsbara kontrakt och förfallostruktur

DriftnettouppföljningEn analystjänst vars interaktiva och visuella användargränssnitt är Power BI via er Office 365-portal alternativt via RE(a)ACT egen portal.


 • Benchmaking inom beståndet
 • Trendanalys
 • Avvikelse mot Budget och prognos
 • Kontoanalyser

Felanmälan


En analystjänst vars interaktiva och visuella användargränssnitt är Power BI via er Office 365-portal alternativt via RE(a)ACT egen portal.


 • Nya insikter på er felanmälningar och övriga ärenden
 • Riskklassficering av er ärende med maskininlärning
 • Analys ärenden som ej påbörjats i tid
 • Analys av ärenden som ej avslutats i tid

Energiförbrukning


En analystjänst vars interaktiva och visuella användargränssnitt är Power BI via er Office 365-portal alternativt via RE(a)ACT egen portal.


 • Uppföljning faktisk och korrigerad förbrukning
 • Avvikelse mot tidigare år
 • Trendanalys Rullande 12 månaders förbruknin
 • Analyser av Värme, El, VA och Kyla

iot

En standardiserad analystjänst för att samla in, lagra och visualisera ert strömmande data. Med strömmande data menas realtidsdata om exempelvis temperaturer, ljusstyrka och annan telemetri om era lokaler eller fastigheter. RE(a)ACT IoT möjliggör proaktivt beslutfattande inom ett fastighetsbolag processer kring kundvård och teknisk drift.


RE(a)ACT IoT är standardiserad tjänst som bygger på Azure IoT Suite. RE(a)ACT IoT utnyttjar styrkan i Power BI för att visualisera strömmande data samt dess avancerade analysfunktionalitet kring att förstå samband och förutse avvikelser.


Tjänsten har färdiga kopplingar mot Digital Nordix (DnX). DNX är ett Svenskt bolag på en global marknad med säte i Stockholm och teknikutveckling i Luleå. DNX erbjuder företag och organisationer en öppen, robust och komplett tjänst för att hantera, övervaka och styra sina smarta IoT produkter oavsett vart i världen dessa befinner sig.

Hyresgästportal

En standardiserad molntjänst för att distribuera era insikter och data till era hyresgäster.


Med RE(a)ACT Hyresgästportal kan ni låta era hyresgäster logga in med sitt Office 365-konto eller övrigt Microsoft konto och på ett säkert sätt ta del av sin data från era affärssystem eller andra system.


Exakt innehåll i er hyregästportal bestäms tillsammans men allt kommer ingå i tjänsten.

BI-verktyg som tjänst

Med Azures unika funktioner kan vi leverera avancerad analys för fastighetsbolag som en SaaS-lösning (Software as an Service)


användare av tjänsten behöver endast ansluta sitt data via RE(a)ACTs olika anslutningspunkter


– sedan ansvarar Business Vision för att ni ska kunna använda de tjänster ni prenumererar på.

Kontakta oss gärna

Vi svarar inom 24 h

Kontakta oss för mer information eller boka en demo.